Zvedáky kolejových i nekolejových vozidel

Zvedáky 4x10t slouží ke zvedání kolejových vozidel, tramvají nebo vozidel metra.
Zvedáky 4x25t jsou určeny k vyvazování nejtěžších železničních vozidel, lokomotiv.